Vår 2018

Ås Gospelkor: øver onsdager kl 17.30 - 20.00 i Ås kirke (ikke i skoleferier eller 14.2, 18.4 eller 6.6) Konsert: "Sommergospel" 20.juni

Kurspris: kr 1750,-

Våises: øver følgende torsdager kl 17.30 - 19.30 på Brønnerud skole: (18.jan,  LØRDAG 20.januar kl 10 - 16, 26.januar, konsert "Best of Våises" 27.januar - hører med til høstsemesteret)  1. og 8.feb, 8. og 15.mars, 5. og 26.april, 3., 24. og 31.mai, 14. og 15.juni. Konsert: "Sound of music with Våises" 16.juni i Ås Kulturhus.

Kurspris: kr 1750,-

Jacuzzi: øver følgende torsdager  kl 19.30 - 21.30 på Brønnerud skole:18.jan, 1. og 8. feb, 8. og 15.mars, 5. og 26.april, 3., 24. og 31.mai Konsert: "Jazzbrunch med Jacuzzi" søndag 29.april

Kurspris: kr 1750,-

Broadway Babes: øver følgende kvelder kl 18.00 - 21.00 på Brønnerud skole: 19.jan, 2.feb, 9.feb, 2.mars, LØRDAG 17.mars kl 10 - 16, TIRSDAG 3.april, tur til Lund/Sverige der vi synger konsert med Le Coeur 7-9.april, 27.april, 25.mai, LØRDAG 26.mai kl 10-16, Konsert: "Stories of Love&Murder" 1.juni

Kurspris: kr 1750,-

CVT-workshop: introduksjon til komplett sangteknikk med teori, sang i gruppe og masterclass der sangerne som ønsker får coaching foran de andre i gruppa. Med pianist .  Lørdag 3.februar kl 10.00 - 17.00 og lørdag 28.april kl 10.00 - 17.00

Kurspris: kr 1500,- (de første 8 som melder sin interesse får også være solister i masterclass hvis de ønsker) Minimum 5 sangere. 

CVT-masterclass: for deg som har hatt introduksjonskurset og ønsker å videreutvikle deg som sanger. 1 time teori/sang, 3 timer solosession foran resten av gruppa. Ta med singback. Lørdag 3.mars kl 10.00 - 14.00, 16.mars kl 17.30 - 21.30. 

Kurspris per kveld: kr 600,- Minimum 4 sangere. 

Stemmeskolens temakvelder: 9.mars 18.00 - 21.00 KLASSISK, 13.april kl 18.00 - 21.00 JAZZ. Lær sjangertypiske tricks, få hjelp til en sang du vil jobbe med i masterclass. 

Kurspris per kveld: kr 600,- Minimum 4 sangere.

NewsDesign by In Obscuro